Použití internetových faxů (I-Fax)

Internetový fax (I-fax) je funkce, která umožňuje odesílat a přijímat faxy prostřednictvím internetu. Naskenované dokumenty se převedou do obrazového formátu TIFF a odešlou se jako e-mailové přílohy. I když provádíte odesílání na vzdálené místo nebo musíte odeslat velké množství dokumentů, nemusíte si dělat starosti s náklady na vysílání, protože při tomto způsobu odesílání se nepoužívají telefonní linky. S pomocí této funkce můžete také odesílat a přijímat I-faxy mezi zařízeními zapojenými do stejné sítě s pomocí podnikové sítě LAN.
Chcete-li odesílat dokumenty na e-mailovou adresu používanou na počítači nebo mobilním zařízení, viz Základní operace pro skenování originálů.
Standardy pro I-fax definuje organizace ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector). Provádět odesílání a příjem na strojích jiných výrobců můžete provádět, jestliže splňují standardy ITU-T. Stroj splňuje podmínky Doporučení T.37 (Postupy pro přenos faxových dat prostřednictvím systému uložit-a-přeposlat na internetu).
9HKU-0A5