Různé metody příjmu

Stroj lze nastavit tak, aby přijaté dokumenty nevytiskl a dočasně je uložil do paměti. Tím, že dokumenty zkontrolujete a vyberete pouze ty, které chcete vytisknout, můžete přispět k úspoře papíru. Stroj také nabízí funkci zajišťující zabezpečení příjmu důvěrných dokumentů a jejich ochranu.
Pokud obrazové soubory připojené k přijatým I-faxovým dokumentům nejsou kompatibilní s tímto strojem, stroj tyto soubory nezpracuje (tisk, přesměrování nebo uložení). Namísto toho je smaže. V takovém případě se s textem přijatého l-faxu vytisknou názvy smazaných souborů a hlášení Žádný z programů nemůže zpracovat přiložený soubor..
9HKU-09X