Příručky a jejich obsah

Se zařízením se dodávají následující příručky. Podle potřeby do nich nahlédněte.
Důležité bezpečnostní pokyny
Informace uvedené v této příručce jsou určeny k tomu, aby se zabránilo poškození majetku nebo zranění uživatele nebo jiných osob používajících zařízení.
Uživatelská příručka (tato příručka)
Tato příručka popisuje všechny funkce zařízení a lze ji zobrazit pomocí webového prohlížeče. Informace lze procházet podle kategorií nebo zadat klíčové slovo a vyhledat stránky ke konkrétnímu tématu. Použití nástroje Uživatelská příručka
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II))
Tato příručka, kterou je možné přečíst pomocí webového prohlížeče, se věnuje používání tiskárny PS/PCL/UFR II. Příručku je možné zobrazit online na webu s příručkami.
Restrictions on Combinations of Copy Functions (Omezení kombinací pro funkce kopírování)
Tato příručka, kterou lze zobrazit ve webovém prohlížeči, popisuje kombinace nastavení, které jsou dostupné při kopírování a používání více funkcí najednou. Příručku je možné zobrazit online na webu s příručkami.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Tato příručka, kterou je možné přečíst pomocí webového prohlížeče, se věnuje ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Příručku je možné zobrazit online na webu s příručkami.
Přístup na Web
Tato příručka, kterou je možné přečíst pomocí webového prohlížeče, se věnuje používání funkcí Přístup na Web na ovládacím panelu. Příručku je možné zobrazit online na webu s příručkami. Přístup na Web
Příručka správce pro Nastavení k propojení s mobilními zařízeními
Tento návod ve formátu PDF popisuje kombinované používán stroje s mobilním zařízením. Příručku je možné zobrazit online na webu s příručkami. Příručka správce pro Nastavení k propojení s mobilními zařízeními
9HKU-005