Distribuce informací o zařízení na jiné multifunkční tiskárny Canon

Prostřednictvím sítě lze odesílat různá nastavení stroje (informace o zařízení) a provádět automatické zadání jejich použití na jiných multifunkčních tiskárnách Canon. S pomocí této funkce můžete určit hostitelský stroj, jehož uložené informace (např. nastavení v nabídce Nastavení/Uložení a seznamech adres) se rozešlou na jiné klientské stroje, na nichž lze takto zadat stejná nastavení, jaká má hostitelský stroj. To usnadňuje zapojení nových multifunkčních tiskáren do vašeho systému a umožňuje obsluhovat více strojů se stejným nastavením, což zjednodušuje správu strojů i při zvýšení jejich počtu. Další informace k informacím o stroji, které lze distribuovat, viz v Nastavení/Uložení.
Pokud jsou hostitelským i klientským počítačem multifunkční tiskárny Canon, které podporují funkci distribuce informací o zařízení, lze informace o zařízení distribuovat. V závislosti na nastavení je také možné přijímat informace z modelů jiných řad. Může se však stát, že se distribuce některých informací neprovede správně. <Nastavení distribuce informací o zařízení>
Distribuce některých informací o zařízení se nemusí provést správně, když je ke stroji připojeno určité volitelné zařízení.

Konfigurace nastavení distribuce

Distribuci provádějte níže uvedeným postupem.
Zkontrolujte základní konfiguraci.
Je hostitelský a klientský stroj řádně připojený v síti?
Je na stroji nastavený klíč a certifikát pro TLS?
Při automatickém vyhledávání klientských strojů dbejte na to, aby mezi stroji byla možná komunikace SLP. Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení
Uložte místo určení pro distribuci informací o zařízení.
Na hostitelském stroji uložte klientské stroje, kterým budou doručovány distribuované informace o zařízení. Uložení míst určení pro informace o zařízení
Chcete-li, aby se při příjmu informací o zařízení provádělo ověřování uživatelů, zadejte potřebná nastavení na hostitelském a klientském stroji. Provádění ověření uživatelů při distribuci informací o zařízení
Proveďte distribuci informací o zařízení.
Na hostitelském a klientském stroji zkontrolujte výsledky distribuce informací o zařízení.
9HKU-0KX