Úprava pozice obrazu pomocí vodicího listu

Když obraz vytištěný na přední straně není zarovnán s obrazem na zadní straně, můžete nastavit zarovnání obrazů skenováním testovacích stránek s použitím pomocného vodícího listu.
Úpravu pozice na dlouhém archu nelze provést pomocí vodicího výtisku.
Před nastavením očistěte kopírovací desku a spodní stranu podavače. Čištění kopírovací desky/Čištění podavače
Chcete-li vytisknout vodicí list, použijte následující podmínky. Jestliže nevytisknete vodicí list správně, může se stát, že výsledky nastavení nebudou přesné.
Velikost papíru: A3 nebo 11" x 17"
Povrchová úprava: Bez povrch. úpravy, 1str. potažený nebo 2str. potažený
Typ: Žádný (normální)
Hmotnost: Papír, na který lze tisknout oboustranně a má hmotnost nejméně 80 g/m2 (doporučuje se papír s gramáží nejméně 200 g/m2)
Pokud je okraj testovací stránky přeložen či nesprávně oříznut nebo je obraz na testovací stránku vytištěn nesprávně, je možné, že se během skenování zobrazí hlášení <Uložte správně testovací stránku na kopírovací desku.>.
Úpravu nelze provést správně s některými typy papíru, jako je například texturovaný papír s hrubým povrchem nebo barvený papír. Pokud se úprava neprovede správně, když je vybrána možnost <Použít skener>, vyberte místo toho <Nepoužít skener>.

1
Stiskněte <Změnit> pro <Nastavit polohu obrazu>.
2
Stiskněte tlačítko <Průvodní list výstupu>.
3
Vyberte zdroj papíru obsahující typ papíru, který chcete použít, a stiskněte <Spustit tisk>.
Vytiskne se vodicí list.
4
Stiskněte tlačítko <Použít skener>.
5
Zadejte počet testovacích stránek, které chcete vytisknout, a stiskněte <Další>.
Čím větší počet stránek vytisknete, tím přesnější bude nastavení.
Při zadání tisku více testovacích stránek dbejte na to, abyste všechny testovací stránky skenovali v pořadí, v jakém jsou vytištěny. Dojde-li ke změně pořadí nebo skenování neprovádíte postupně ve správném pořadí, může se stát, že nastavení nebude provedeno správně.
6
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje typ papíru, který chcete nastavit, a stiskněte <Spustit tisk>.
Vytiskne se testovací výtisk.
7
Položte vodící list na kopírovací desku a zarovnejte šipku na listu s šipkou na kopírovací desce.
8
Značku  (modrá) na testovací stránce pro první skenování zarovnejte se značkou na vodicím listu.
9
Sklopte podavač a stiskněte <Spustit sken.>.
Podavač otvírejte a zavírejte opatrně. Dbejte na to, aby vodící list zůstal při zavírání podavače vyrovnaný.
10
Otočte testovací stránku vzhůru nohama a zarovnejte značku  (žlutá) na testovací stránce pro druhé skenování se značkou na vodicím listu stiskněte <Spustit sken.>.
11
Obraťte testovací stránku a zarovnejte značku  (zelená) na testovací stránce pro třetí skenování se značkou na vodicím listu  stiskněte <Spustit sken.>.
12
Otočte testovací stránku vzhůru nohama a zarovnejte značku  (červená) na testovací stránce pro čtvrté skenování se značkou na vodicím listu  stiskněte <Spustit sken.>.
13
Nastavení je dokončeno.
Jestliže jste zadali tisk více testovacích stránek, opakujte kroky 6 až 10 pro všechny tištěné testovací stránky. V takovém případě bude nastavení dokončeno po naskenování všech testovacích stránek.
Dbejte na to, abyste testovací stránky skenovali v pořadí, v jakém jsou vytištěny.
Pokud jste polohu obrazu nastavili pomocí vodicího listu a potřebujete ji nastavit přesněji, vyberte <Nepoužít skener> a proveďte potřebné úpravy jednotlivých položek nastavení.
9HKU-0LE