Tisk po kontrole dokumentu (Podržet)

Když si z počítače apod. dočasně uložíte dokument (Tiskovou úlohu) do úložné oblasti funkce podržení úlohy, můžete si vytisknout zkušební výtisk před spuštěním tisku velké tiskové úlohy, tisknout dokumenty v pořadí jejich priority nebo provést tisk po zhlédnutí výsledku konečného nastavení podmínek. Tato funkce se nazývá „Podržení úlohy“.
Chcete-li funkci podržení úlohy používat, musíte ji nejdříve nastavit. <Podržet>
Upozornění. Tiskové úlohy uložené v úložné oblasti funkce podržení úlohy se po uplynutí zadané doby automaticky smažou. Tento časový interval můžete změnit. <Čas do autom. smazání podržených úloh>
Úložný prostor Hold je sdílen se schránkami Mail Boxes. Informace o maximální kapacitě prostoru naleznete v kapitole Schránka.
9HKU-0AJ