Nastavení sytosti

Originály lze naskenovat jasněji, když ručně nastavíte sytost podle obsahu skenovaného originálu. Po nastavení vyšší sytosti budete například moci snadno přečíst nevýrazné znaky napsané tužkou.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Sytost>.
5
Nastavte sytost a stiskněte <OK>.
Stisknutím  sytost snížíte. Stisknutím  sytost zvýšíte.
Nastavení sytosti pozadí
Můžete odesílat/ukládat dokumenty, jako jsou například noviny nebo dokumenty s barevným pozadím, ve vysoké kvalitě. Stiskněte <Auto>, chcete-li automaticky nastavit sytost pozadí.
Stiskněte <Nastavit>, chcete-li ručně nastavit sytost pozadí, a nastavte sytost pozadí pro každou barvu v části <Nastavit každou barvu>.
6
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
7
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání.
9HKU-0CE