Odesílání/ukládání originálů různých velikostí v jedné dávce (Různě velké originály)

Do podavače můžete uložit originály různých velikostí a naskenovat je společně v jednom skenovacím běhu. Tím odpadá potřeba jednotlivého ukládání originálů.
Výběr velikostí originálů, které lze skenovat společně, je omezen. Použijete-li při skenování nesprávnou kombinaci velikostí, můžete originály poškodit nebo způsobit zachycení papíru. Specifikace hardwaru
Neukládejte společně originály složené z papírů různých hmotností nebo typů. Pokud byste tak učinili, mohli byste originály poškodit nebo způsobit zachycení papíru.
1
Uložte originály do podavače. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro skenování originálů
5
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Různě velké originály>.
6
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
7
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání.
9HKU-0CK