Vyvolání předchozích nastavení používaných pro odesílání/ukládání (Předchozí nastavení)

Na stroji lze vyvolat místa určení zadaná v minulosti. Současně s nimi se také vyvolají jejich nastavení skenování, např. sytost.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Předchozí nastavení> na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Vyberte protokol, který chcete vyvolat, a stiskněte <OK>.
Místo určení a příslušné nastavení skenování se zadají podle vybraného protokolu.
Když je na stroji používána správa osobního ověření, stroj vyvolá nastavení provedená dříve uživatelem, který se přihlašuje do systému stroje.
Vyvolaná nastavení lze před odesíláním/ukládáním změnit.
5
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání.
Nastavíte-li <Správa přístupových čísel adresáře> na <Zap>, nemůžete vyvolat poslední použitá nastavení.
Nastavíte-li libovolný typ adresy na <Zap> v <Omezit Nové místo určení>, aktuálně uložená Předchozí nastavení se smažou.
Pokud je <Zakázat caching hesla pro ověření> nastaveno na <Zap>, nebude následující heslo uloženo v <Předchozí nastavení>.
Heslo zadané pomocí specifikace místa určení v <Nové místo určení> a poté stisknutím <Soubor>
9HKU-0E3