Snímání

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Orientace obrazu>
<Auto>, <Vertikální>, <Horizontální>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Režim zoomu>
<Vyp>, <Auto>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Poloha tisku>
<Auto>, <Centrální>, <Horní levý>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Ukázat výstrahy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Zvětšit tiskovou oblast>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Způsob párování>
<Obecná>, <Percepční>, <Kolorimetrický>, <Živá fotografie>, <Stáhnout profil>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Korekce fotografie (pouze barva)>
<Photo Optimizer PRO>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Korekce červených očí>
<Korekce červených očí>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Úroveň korekce červených očí>: <Slabé>, <Standardní>, <Siné>
<Zesvětlovač obličeje>
<Zesvětlovač obličeje>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Úroveň zesvětlovače obličeje>: <Slabé>, <Standardní>, <Siné>
<Polotóny>
<Rozlišení>, <Gradace>, <Difúze chyb>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Kompenzace šedé>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Konverze odstínů šedé>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Jednotné RGB>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
9HKU-0SS