Přizpůsobení se novému síťovému prostředí

Rozsah a podoba sítě se liší podle účelu a použití. Stroj disponuje různými technologiemi, aby se byl schopen přizpůsobit co největšímu počtu prostředí. Poraďte se se svým správce sítě a proveďte nezbytná nastavení podle svého síťového prostředí.
9HKU-055