Nastavení připojení s pomocí režimu WPS PIN Code

Některé routery WPS (Wi-Fi Protected Setup) nepodporují režim Push Button. V takovém případě uložte kód PIN vygenerovaný na stroji do síťového zařízení.
Vygenerování kódu PIN na stroji
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>  <Nastavení Wireless LAN>  <Režim WPS PIN Code>.
Kód PIN se vygeneruje.
Uložení kódu PIN do bezdrátového routeru
Proveďte uložení kódu PIN do dvou minut po jeho vygenerování. Podrobné informace naleznete v příručce k používanému síťovému zařízení.
1
Proveďte přístup do bezdrátového routeru z počítače.
2
Vyvolejte obrazovku pro zadání kódu WPS PIN.
3
Vygenerovaný kód PIN zaregistrujte v bezdrátovém směrovači.
Když je router bezdrátové sítě LAN rozpoznán a dokončí se nastavení, na displeji se zobrazí <Připojeno.>.
Je-li bezdrátový router nastaven tak, aby používal ověřování WEP, je možné, že připojení s pomocí WPS nebudete moc nastavit.
9HKU-04W