Brug af touchpanelet

Maskinens display er et touchpanel, der kan betjenes ved at berøre det direkte med dine fingre. Skærmen anvendes ikke kun til grundlæggende funktioner, som f.eks. kopiering og scanning, med også til at vise forskellige indstillinger, tekstinput, kommunikationsstatus og fejlmeddelelser. I denne håndbog indikeres "at berøre" dog som "at trykke".
Bemærk følgende, når du betjener touchpanelet.
Tryk ikke for hårdt på skærmen. Hvis du gør det, kan du beskadige skærmen.
Brug ikke en skarp genstand som f.eks. en mekanisk blytant eller kuglepen. Hvis du gør det, kan du komme til at ridse touchpanelets overflade eller ødelægge det.
Anbring ikke genstande oven på skærmen, og tør ikke skærmen af. Hvis du gør det, kan det få touchpanelet til at reagere og medføre en fejlfunktion.
Fjern den beskyttende film fra touchpanelet, før det tages i brug.
Du kan tilpasse menuer og omarrangere ofte anvendte knapper for nemmere adgang. Du kan også samle flere indstillinger i én knap for at forenkle betjeningen. Tilpasning af touchpanelet
Justér lysstyrken på touchpanelet
Hvis det er svært at se touchpanelet, kan du udføre følgende handling på skærmen <Hjem> for at justere lysstyrken.
<Justér lysstyrke> juster lysstyrken med <+> eller <->  <Luk>
9HLJ-060