Oprettelse af en genvej til en ofte anvendt funktion

Du kan oprette en genvejsknap til funktioner på <Hjem>-skærmen. Brug denne knap til adgang til en anden funktion uden at gå tilbage til <Hjem>-skærmen. For at oprette en genvej skal du logge ind med administratorrettigheder. Logge på maskinen
Genveje, du kan registrere: 4
Modeller med et opretstående betjeningspanel
På skærmen <Hjem> vises genveje ikke, hvis tidslinjen vises.
1
Tryk på . <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Indstillinger for genvejsknap>.
3
Vælg et tal til den genvej, der skal oprettes.
4
Vælg den funktion, du vil oprette en genvej til.
Vælg funktionen på listen. Du kan tjekke placeringen af den valgte genvej og den funktion, der er knyttet til den, på eksempelskærmen til venstre for listen.
Hvis du ikke bruger genveje, skal du vælge <Ikke tildelt> på listen.
5
Tryk på <OK>.
9HLJ-06C