Annullering af kopiering

Du kan annullere kopiering, mens originaler scannes, og du kan annullere ventende kopijobs.

Annullering af kopiering under scanning

Følgende skærmbillede vises ved scanning af originaler. Tryk på <Annullér> for at annullere kopiering.
Hvis du trykker på  (Annullér) på betjeningspanelet, mens skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner vises, sættes kopijobbet på pause, og meddelelsen <<Stop>Angiv det kopijob, du vil annullere.> og listen over kopijob vises. Du kan vælge kopijobbet på listen og annullere jobbet ved at trykke på <Annullér>.
Hvis du logger på med personlig godkendelsesadministration og logger af, når du har trykket på  (Annullér) på betjeningspanelet for at vise meddelelsen <<Stop>Angiv det kopijob, du vil annullere.> og listen over kopijob, vil det sidste job, som den udloggede bruger har udført, blive annulleret, og andre job fortsættes.

Annullering af ventende kopijobs

1
Tryk på  (Status Monitor).
2
Tryk på <Kopi/Print>  <Jobstatus>.
3
Vælg <Kopi> på dropdown-listen, og vis ventende kopijobs.
4
Vælg det kopijob, der skal annulleres, og tryk på <Annullér>.
Hvis du trykker på <Detaljer>, vises detaljerede informationer, som f.eks. antallet kopier og afdelings-ID'et.
5
Tryk på <Ja>.
Kopiering stopper.
6
Tryk på <Luk>.
Hvis du trykker på  (Annullér) på kontrolpanelet, når der venter kopijob, sættes alle kopijobbene på pause, og derefter vises meddelelsen <<Stop>Angiv det kopijob, du vil annullere.> og listen over kopijobbene. Du kan vælge et kopijob på listen og annullere kopijobbet ved at trykke på <Annullér>. Hvis du vil genoptager kopieringen, skal du trykke på <Genopt. kopiering>.
9HLJ-079