Justering af farven

Justerer tætheden af gul, magenta, cyan eller sort hver for sig.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Farvebalance>.
5
Tryk på <-> eller <+> for hver farve for at justere farvebalancen.
(Elementer vises, der vises på skærmbilledet, kan være anderledes. Det afhænger af modellen og tilbehøret.)
6
Udfør anden justering.
Hvis fire indstillinger vises (<Justér farvemætning>, <Just. nuance>, <Finjustér tæthed>, <Justér sort nuance>)
Hvis kun <Finjustér tæthed> vises
7
Tryk på <OK> <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
TIP
Du kan registrere op til fire indstillinger efter justering. Når du har justeret farven, skal du trykke på <Hent/Registrér> vælge en knap fra <C1> til <C4> tryk på <Registrér> <Ja> <OK>.
Hvis du vil genkalde de registrerede indstillinger, skal du trykke på <Hent/Registrér>, vælge en knap og trykke på <OK>.
Du kan ændre knappenavnene for <C1> til <C4>. Vælg den knap, der skal ændres, tryk på <Omdøb>, og angiv et nyt navn.
For at slette de registrerede indstillinger skal du vælge knappen tryk på <Slet> <Ja>.
9HLJ-07J