Registrering af ofte anvendt papirformat og -type for universalbakken

Hvis du bruger et bestemt format og en bestemt type papir, som lægges i universalbakken, kan du registrere dette papir på forhånd som "Foretrukken papir" for universalbakken. "Foretrukken papir" kan nemt kaldes frem fra den skærm, der vises, når du lægger papiret i universalbakken, så du kan spare tid og arbejde på at angive format- og typeindstillinger, hver gang du bruger det bestemte papir.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Papirindstillinger>  <Registrér Foretrukket papir (Universalbakke)>.
3
Vælg en knap at registrere, og tryk på <Registrér/Redigér>.
Du kan ændre det registrerede navn ved at trykke på <Omdøb>.
4
Vælg papirformatet.
Ved registrering af papir med standardformat
Ved registrering af papir med brugerdefineret format
Når du ilægger kuverter
5
Vælg papirtypen, og tryk på <OK>.
6
Tryk på <Luk>.
TIP
Hvis <Angiv altid> under <Standardindst. for Universalbakke> er indstillet til <Foretrukket papir>, vises en skærm, der giver dig mulighed for at vælge dit foretrukne papir, når lægger papiret i universalbakken. <Standardindst. for Universalbakke>
9HLJ-015