Udskiftning af hæftekassetten i ryghæftningsenheden (Booklet Finisher-AC)

Hvis der er papir i hæftebakken, skal du fjerne det først.
1
Åbn finisherens frontdæksel.
2
Træk ryghæftningsenheden ud.
3
Fjern de (to) hæftepatroner, samtidig med at du trækker håndtaget mod dig selv.
4
Fjern den tomme hæftekassette.
Fjern den tomme hæftekassette ved at løfte den op, mens der holdes på den på begge sider.
5
Tag den nye hæftekassette ud af dens æske.
6
Sæt den nye hæftekassette i hæftepatronen.
7
Isæt de (to) hæftepatroner i ryghæftningsenheden.
Skub dem så langt ind som muligt.
8
Skub ryghæftningsenheden ind, og luk finisherens frontdæksel.
Hvis hæftning ikke virker, når hæfteklammerne er blevet genopfyldt, skal hæfteklammerne manuelt sættes i en ny position. <Tilbageplacering af ryghæftning>
9HLJ-01W