Udskiftning af hæftekassetten i hæfteenheden (Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG)

1
Åbn finisherens frontdæksel.
2
Træk hæftepatronen ud af hæftningsenheden.
Træk den ud ved at holde i den grønne tap på hæfteklammekassetten.
3
Fjern den tomme hæftekassette fra hæftepatronen.
4
Tag en ny hæftekassette ud af æsken.
Fjern forseglingen, der holder hæfteklammerne sammen, når du har anbragt hæftepatronen i hæftekassetten.
5
Indsæt den nye hæfteklammekassette.
6
Hold i den grønne tap, og sæt hæftemagasinet forsigtigt tilbage ned i hæftningsenheden, indtil det er ordentligt på plads.
7
Luk finisherens frontlåge.
9HLJ-01R