Kontrol af scannede dokumenter inden afsendelse (Eksempel)

Du kan tjekke scannede originaler på eksempelskærmen inden afsendelse. Du kan også slette, flytte eller skifte sider på eksempelskæmbilledet.
Originalen kan ikke kontrolleres før afsendelse med statussen Direkte afsendelse eller Manuel afsendelse, også selvom <Preview> er indstillet.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
5
Tryk på <Tilvalg> <Preview>  <Luk>.
6
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og eksempelskærmen vises.
Hvis du vil annullere scanning, skal du trykke på <Annullér> eller  (Annullér) <Ja>.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
7
Tjek de scannede billeder på eksempelskærmen.
Rediger det scannede billede på eksempelskærmen efter behov.
Sådan slettes en side
Sådan flyttes en side
Sådan skiftes placeringen af sider
8
Tryk på <Start afs.>.
Afsendelse starter.
9HLJ-09C