Brug af fjernfaxer

Selvom du har en multifunktionsprinter uden mulighed for fax, kan du bruge printeren til at sende og modtage faxer via en anden multifunktionsprinter med faxfunktionalitet, hvis begge printere befinder sig på det samme netværk. I dette tilfælde kan printeren med faxfunktionalitet og printeren uden faxfunktionalitet kædes til en servermaskine og en klientmaskine. Deling af faxfunktionalitet og kommunikationslinjer reducerer startomkostningerne og tilbyder en effektiv anvendelse af faxfunktioner.
Modeller med faxfunktionnalitet
Kan kun bruges som servermaskine men ikke som klientmaskine.
Understøtter ikke Sæt til ekstern fax.
Modeller med en valgfri faxfunktion
Hvis du vil bruge funktionen Fjernfax, skal du installere følgende udstyr på forhånd: Systemindstillinger
På en maskine, der skal bruges som en servermaskine: Super G3 FAX-kort
På en maskine, der skal bruges som en klientmaskine: Sæt til ekstern fax
Inden brug af fjernfax
Angiv de respektive indstillinger for servermaskinen og hver enkelt klientmaskine på forhånd.
Indstillinger for servermaskiner: <Indstillinger for fjernfax>
Indstillinger for klientmaskiner: <Indstil. for fjernafs. med fax>
Afsendelse af en fax
Du kan sende en fax fra en klientmaskine på samme måde som en normal fax. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
Modtagelse af en fax
Faxer, der modtages på en servermaskine, konverteres til I-faxer og videresendes til en klientmaskine. Du skal angive indstillingerne for en servermaskine, så den videresender I-faxer til en klientmaskine, så klientmaskinen kan modtage I-faxerne.
Indstillinger for servermaskiner: <Videresendelsesvalg>
Indstillinger for klientmaskiner: Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Når skærmbilledet til indtastning af afdelings-ID og password vises, skal du indtaste ID'et og passwordet, der er registreret i servermaskinen.
Afsenderinformationerne for en fax sendt fra klientmaskinen printes i henhold til indstillingen på servermaskinen. <Afsenders Terminal-ID>
9HLJ-0A8