Justering af ryghæftningsplaceringen

Hvis du udfører printning med ryghæftning ved hjælp af den valgfri hæftefinisher, og du bemærker, at foldninger i papiret ikke passer fuldstændigt med midten af brochuren, kan du foretage justeringer, der kompenserer for denne fejl. Justér papirets foldeplacering og ryghæftningsplaceringen på samme tid.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér bevægelse> <Skift fold-/hæfteplacering>.
2
Vælg det papirformat, du vil justere.
3
Justér ryghæftningsplaceringen.
4
Tryk på <OK> <Luk>.
9HLJ-0X8