Gøre farver mere levende

Hvis du vil have farveprint med mere mætning af farver i forhold til printdataene, skal du bruge følgende procedure til at konfigurere de nødvendige indstillinger.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Print i fuld farve med levende indstillinger>.
2
Vælg niveauet.
<Standard> udskriver med samme farve som originalen.
<Niveau 1> udskriver med mere mættede farver end originalen. <Niveau 2> udskriver med endnu mere mættede farver.
3
Tryk på <OK>.
9HLJ-0X3