Registrering af modtagere af enhedsinformationer

På hostmaskinen skal du registrere de klientmaskiner, der skal modtage de distribuerede enhedsinformationer. Administratorrettigheder er nødvendige for at udføre registrering.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indst. for Distribution af Enhedsinformation>  <Registrér modtagere>.
3
Registrering af modtagerklientmaskinerne.
1
Tryk på <Aut.søgning/registrering>.
2
Søg efter modtagerklientmaskinerne.
Tryk på <->/<+> for <Søgedybde (Router)> for at angive søgeområdet, og tryk derefter på <Start Auto søg>.
Multifunktionsprinterne på netværket vises.
3
Vælg modtagerne af enhedsinformationer (klienter) i <Modtager>, og tryk på <OK>.
Tryk på <Vis værtsnavn> for at vise hostnavnene for de multifunktionsprintere, der vises i <Modtager>.
Manuel registrering af modtagere
Når modtagere (klienter) ikke kan søges automatisk, kan du registrere dem manuelt ved at indtaste IP-adressen eller domænenavnet.
4
Tryk på <OK>.
9HLJ-0KY