Brug af ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

I et miljø, der anvender ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, kan du definere hvilke funktioner, der er tilgængelige for hvert enkelt rettighedsniveau (rolle) samt oprette nye roller. Dette giver en mere præcis kontrol med brugeradministration ved at gøre det muligt for dig at angive, hvilke funktioner der er tilgængelige for hver enkelt bruger. Du kan som eksempel forhindre bruger A i at kopiere, mens bruger B har tilladelse til at bruge alle funktioner. Følg fremgangsmåden herunder for at aktivere funktionerne i ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Til>  <OK>  (Indstillinger/Registrering)  (Indstillinger/Registrering) <Anv. ændr. indst.>  <Ja>
Hvis denne indstilling er indstillet til <Til>, bliver <Brug brugergodkendelse> i Indstillinger/Registrering også indstillet til <Til>. Hvis du vil indstille <Brug brugergodkendelse> til <Fra>, skal du først indstille denne indstilling til <Fra>.
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, deaktiveres følgende indstillinger under Indstillinger/Registrering.
Angivelse af en PIN-kode til adressebogen
Begrænsning af nye destinationer
Tilsvarende begrænsninger kan indstilles for roller ved hjælp af ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Få flere oplysninger under Administratorvejledning til ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
Selvom du ændrer denne indstilling fra <Fra> til <Til>, får følgende indstillinger under Indstillinger/Registrering ikke automatisk deres tidligere værdier. Manuel ændring af indstillingerne.
Angivelse af en PIN-kode til adressebogen
Begrænsning af nye destinationer
For flere informationer om systemkrav og hvordan du opretter og redigerer roller, kan du se Administratorvejledning til ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
9HLJ-0HK