Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID

Du kan organisere og administrere brugere i grupper baseret på afdelings-ID. Følg proceduren herunder for at konfigurere administration af afdelings-ID og aktivere maskinen til at tælle antallet af sider, der anvendes til printning og scanning.
Sørg for, at afdelings-ID'er er blevet indstillet for de brugere, der registreres i maskinen. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Administration af afdelings-ID er kun gyldigt for brugere, der er registreret på den lokale enhed.
Hvis du logger på som en bruger med administratorrettigheder, tildeles der automatisk et Systemadministrator-ID og en Systemadministrator-PIN-kode, og administreres som afdelings-id.
Er Administration af Afdelings-ID aktiveret vi Copy Card Reader, benyttes de Afdelings-ID'er, som er knyttet til kortene. Der kan du ikke registrere afdelings-ID'er.
Få oplysninger om antallet af afdelings-id'er, som du kan registrere, under Administrationsfunktioner.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Administration af Afdelings-ID>.
3
Tryk på <Til>.
Administration af afdelings-ID er aktiveret.
For at deaktivere administration af afdelings-ID skal du trykke på <Fra>.
Registrering af afdelings-ID'er og PIN-koder
4
Tryk på <OK>.
Sådan tjekkes sideantallene
Hvis du vil tjekke det samlede sideantal, hvert afdelings-ID har brugt til kopier, print og scanninger, skal du trykke på <Sidetotaler> på det skærmbillede, der blev vist i trin 3. Sideantallet indeholder ikke tomme sider eller prøveprint til tjek af elementer, som f.eks. justering af forløb eller sikkerhedsvandmærker.
Når det gælder modeller, der har en faxfunktion, kan du også kontrollere det samlede antal faxsider, der er sendt.
Logon med afdelings-id og pinkode
Hvis en bruger tilmeldes med det samme navn som et afdelings-id, kan logon foretages med et tilmeldt afdelings-id og pinkode. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Logonskærmen kan enten vises, når en handling påbegyndes, eller efter valg af en funktion. Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises
Ændring af login-servicen
Maskinen anvender "Brugergodkendelse" (personlig godkendelsesadministration) til login-servicen. Du kan dog skifte login-servicen til "Afdelings-id-godkendelse" ved hjælp af sms. Ændring af login-services
9HLJ-0HF