Scanning

Når du scanner papiroriginaler, kan du konvertere dem til elektroniske filer, som f.eks. PDF, der bruges meget på computere. Konverterede filer kan sendes som e-mailvedhæftninger fra maskinen eller gemmes på en filserver. Dette kapitel beskriver en række praktiske funktioner for nem scanning samt grundlæggende handlinger.

Introduktion til grundlæggende betjening

I dette afsnit beskrives skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner og de grundlæggende sende/modtagemetoder.

Tydelig scanning

I dette afsnit beskrives metoderne til løsning af problemer, som f.eks. slørede fotografier, ulæselig tekst på grund af mørkt papir og tilstedeværelsen af mørke kanter.

Scanning af forskellige originaltyper

Du kan effektivt scanne originaler med mange sider og originaler, der er fremstillet ud fra flere dokumenter.

Effektivt, pålideligt, sikkert

I dette afsnit beskrives en række funktioner til forøgelse af arbejdets effektivitet, undgåelse af betjeningsfejl og forbedring af sikkerheden.

Scanning ved hjælp af en computer

Hvis du redigerer et scannet dokument på en computer, kan du for at gøre det nemt gemme det direkte på computeren.
9HLJ-0C6