PDF

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Spar papir>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Forstør/reducer til format>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Forstør printområde>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<N på 1>
<Fra>, <2 på 1>, <4 på 1>, <6 på 1>, <8 på 1>, <9 på 1>, <16 på 1>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Kommentarprint>
<Fra>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Linjeforbedring>
<Til>, <Til (tynd)>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Ren sort tekst>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Grafik i ren sort>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Sort overtryk>*1
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Matchtilstand>
<RGB-input>: <ICC-profil>, <D. linkprofil>/<CMYK-input>: <ICC-profil>, <D. linkprofil>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<RGB-kildeprofil>
<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Ingen>, <Hent profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<CMYK-simuleringsprofil>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <Ingen>, <Hent profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Brug gråskalaprofil>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Brug informationsindlejret profil>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Outputprofil>
<Tekst>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR foto>, <Hent profil>
<Grafik>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR foto>, <Hent profil>
<Billede>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR foto>, <Hent profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Tilpasningsmetode>
<Perceptuel>, <Farvemætning>, <Kolorimetrisk>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enhedslinkprofil>
<RGB-input>: <Hent profil>/<CMYK-input>: <Hent profil>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Settings for Printer Settings
<Gråtoner>
<Tekst>: <Opløsning>, <Nuancer>, <Fejldiffusion>
<Grafik>: <Opløsning>, <Nuancer>, <Fejldiffusion>
<Billede>: <Opløsning>, <Nuancer>, <Fejldiffusion>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Lysstyrke>*1
85 til 115 %; 100 %
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Staffagefarvematch>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Sammensat overtryk>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Gråskalakonvertering>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Ensartet RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.
9HLJ-0SU