Indstilling af datoen/klokkeslættet

Justér maskinens dato/klokkeslæt. Disse indstillinger bør udføres korrekt, da datoen/klokkeslættet anvendes i tilfælde som f.eks. automatisk afsendelse af en mail på et angivet tidspunkt.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>  <Indstillinger for dato og tid>.
3
Indtast datoen/klokkeslættet.
 <Tidszone>
Vælg tidszonen for dit område.
UTC er et akronym for Universal Coordinated Time. Standarden (tidszonen) for hvert land bestemmes på basis af UTC. For kommunikation via internettet er nøjagtig indstilling af tidszonen vigtig.
 <Sommertid>
For at indstille sommertid skal du trykke på <Til> og indstille datoen/klokkeslættet for <Startdato> og <Slutdato>. For at indstille datoen skal du angive ugedagen og ugen i måneden.
Hvis du indstiller sommertid, kan tiden blive skubbet en time fremad sammenlignet med tidszonen eller klokkeslættet i en bestemt periode om sommeren.
Dato og klokkeslæt
Indtast i denne rækkefølge fire cifre for året, fire cifre for måneden og dagen og fire cifre for klokkeslættet på samme måde, som det aktuelle klokkeslæt vises på displayet.
Rækkefølgen af datoen og klokkeslættet kan variere efter land og område.
Klokkeslættet indtastes i 24-timers format.
Hvis du har lavet en fejl, skal du trykke på  (Slet) og angive igen fra året.
4
Tryk på <OK>.
Hvis du ændrede indstillingen for <Tidszone> eller <Sommertid>, skal du genstarte maskinen ved at slukke for den. Tryk på afbryderen for at slukke maskinen (Slukke maskinen). Når der er gået 10 sekunder eller mere, efter at afbryderindikatoren er slukket, skal du tænde maskinen igen (Tænde maskinen).
Juster løbende tiden, hvis uret viser meget forkert.
Du kan også automatisk få synkroniseret dato og klokkeslæt med en server på netværket med SNTP. Udførelse af SNTP-indstillinger
9HLJ-04H