Tilslutning til trådløst LAN

Forbind maskinen trådløst til en computer eller mobilenhed via en trådløs LAN-router (adgangspunkt). Hvis den trådløse router er udstyret med Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du konfigurere dit netværk nemt og automatisk. Hvis den trådløse router ikke understøtter WPS, eller hvis du vil angive indstillinger for godkendelse og kryptering i detaljer, skal du konfigurere forbindelsen manuelt. Konfigurer forbindelsen på computer- eller mobilenhedssiden på forhånd.

Konfiguration af en forbindelse ved hjælp af WPS

Hvis din trådløse LAN-router understøtter WPS, er der to tilgængelige indstillingstilstande: tryknapstilstanden og PIN-kodetilstanden.

Manuel opsætning af forbindelsen

Der findes to manuelle indstillinger: konfigurer indstillingen manuelt med en trådløs LAN-router valgt, eller angiv alle de oplysninger, der kræves til en trådløs LAN-forbindelse. Uanset hvilken metoden skal du sørge for, at du har de nødvendige oplysninger om opsætning, herunder SSID'et og netværksnøglen.
Benyt en trådløs LAN-forbindelse efter eget ønske og på eget ansvar. Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, der ikke er sikret, videregives dine personlige oplysninger muligvis til en tredjepart, fordi radiobølgerne, der anvendes i den trådløse kommunikation, kan gå gennem alt, selv vægge.
Sikkerheden for et trådløst LAN, som denne maskine understøtter, vises herunder. Hvis du ønsker flere oplysninger om kompatibiliteten af den trådløse sikkerhed i forbindelse med din trådløse router, skal du se betjeningsvejledningen til dine netværksenheder eller kontakte producenten.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
Afhængigt af købstidspunktet for "Connection Kit for Bluetooth LE", som er installeret på maskinen, kan du muligvis ikke bruge WPA-3-SAE/WPA3-EAP.
WPA-EAP og WPA2-EAP kan imidlertid ikke bruges, hvis <Kablet LAN + Trådløst LAN> er valgt i <Vælg Interface>.
Afhængigt af netværksenheden kan funktionen af den trådløse LAN-router variere. Få hjælp i betjeningsvejledningerne til din netværksenhed.
Når <Forbyd brug af svag kryptering> er indstillet <Til> (<Forbyd brug af svag kryptering>), kan maskinen ikke sluttes til den trådløse LAN-router uden sikkerhedsindstillinger, eller hverken WEP eller TKIP er angivet.
Der leveres ikke en trådløs router sammen med denne maskine. Sørg for at have routeren klar.
Den trådløse router skal overholde IEEE 802.11b/g/n og kunne kommunikere med 2,4 GHz båndbredde. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningerne til enhederne eller ved at kontakte producenten.

Tjek indstillingerne for og informationerne om det trådløse LAN

Tjek de informationer, du indstiller.
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>  <Information om Trådløst LAN>
TIP
Direkte tilslutning
Du kan oprette en direkte trådløs forbindelse mellem en mobilenhed og maskinen uden brug af en trådløs LAN-router. Direkte tilslutning
Reducering af strømforbruget
Hvis du indstiller <Energisparestatus> til <Til>, kan du regelmæssigt sætte maskinen i strømbesparende status for at matche det signal, som den trådløse LAN-router sender. <Energisparestatus>
9HLJ-04S