Tilslutning til de andre enheder

Maskinen kan sluttes til en computer (Windows-server) eller Avanceret område i andre Canon-multifunktionsprintere på et netværk. Maskinen kan printe/sende data, der er gemt på den tilsluttede Windows-server eller Avanceret område. Omvendt kan andre multifunktionsprintere hente data fra Avanceret område i maskinen.
For at slutte maskinen til lagerområderne på andre multifunktionsprintere er indstilling af de andre printere også nødvendig. Indstilling af Avanceret område til offentlig
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>.
3
Angiv hvert emne.
Registrering af multifunktionsprintere der kan oprettes forbindelse til
Registrér Windows-serveren eller Avanceret område i andre multifunktionsprintere, der kan oprettes forbindelse til.
1
Tryk på <Indstillinger for Netværksplacering>  <Registrér>.
2
Indtast de nødvendige informationer, og tryk på <OK>.
<Navn>
Indtast navnet på den Avanceret område, du vil oprette forbindelse til. Da et navn, der indtastes her, vises på listen på adgangstidspunktet, bør du indtaste et letlæseligt navn.
<Protokol>
Vælg <SMB> eller <WebDAV> afhængigt af, om Windows-serveren eller Avanceret område for modtageren er gjort tilgængelig som en SMB-server eller en WebDAV.
<Placering>/<Værtsnavn>
<Placering> vises, når du vælger <SMB>, og <Værtsnavn> vises, når du vælger <WebDAV> i protokolindstillingen.
Indtast adressen i <Placering> som "\\ (værtsnavn eller IP-adresse) \share" for at oprette forbindelse til et delt område eller "\\ (værtsnavn eller IP-adresse) \brugere" for at oprette forbindelse til et personligt område.
Indtast adressen i <Værtsnavn> som "https:// (værtsnavn eller IP-adresse)", og tryk på <Næste>. Indtast derefter "/share" for det delte område eller "/brugere" for det personlige område i <Mappesti>.
Registrer ikke andet end Avanceret område fra en anden multifunktionsprinter eller en Windows-server, som er åbent eksternt, da dette kan give fejlfunktion i maskinen.
Styring af kommunikationsprotokoller
Verificering af certifikatet ved tilslutning
9HLJ-05X