Arbejde med data på hukommelsesmedier

Slutter du et hukommelsesmedie til maskinens USB-port, kan du gemme scannede data eller printe filer, der er på mediet. Omdøb filer eller slet uønskede filer fra maskinen, så du kan administrere og organisere data på mediet uden at bruge en computer.
Isættelse af et hukommelsesmedie
Se Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed for at få oplysninger om tilgængelige hukommelsesmedier, eller hvordan du indsætter et hukommelsesmedie.
Husk at tjekke, inden du bruger hukommelsesmediet
For at bruge hukommelsesmediet er det nødvendigt, at <Hukommelsesmedie> i <Visningsindstillinger for lagringsplacering> er indstillet til <Til>. <Visningsindstillinger for lagringsplacering>
Indstil <Brug scanningsfunktionen> og <Brug printfunktion> til <Til>. <Brug scannings/printfunktion>
Hvis hukommelsesmediet ikke genkendes, heller ikke når det er tilsluttet korrekt, er maskinen måske indstillet til at anvende MEAP-driveren til den eksterne USB-lagerenhed. Indstil <Brug MEAP-driver til USB-lagringsenhed> til <Fra>. <Brug MEAP-driver til USB-lagringsenhed>
Hvis <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes> er indstillet til <Til>, vises genveje til de tilgængelige funktioner, når du indsætter hukommelsesmedier. <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes>
Eftersom genvejene muligvis ikke vises, hvis maskinen er i dvaletilstand, skal du indsætte hukommelsesmediet, efter maskinen er returneret fra dvaletilstand.
Fjernelse af hukommelsesmediet
Ved fjernelse af hukommelsesmediet skal du altid bruge følgende procedure. Brug af en anden procedure til at fjerne hukommelsesmediet kan skade hukommelsesmediet og maskinens hovedenhed.
1
Tryk på .
2
Vælg det hukommelsesmedie, du vil frakoble, og tryk på <Fjern>.
3
Kobl hukommelsesmediet fra USB-porten, og tryk på <OK>  <OK>.
9HLJ-0F4