Lagring af dokumenter på andre enheder

Følg procedurerne herunder for at gemme scannede dokumenter i Avanceret område på en anden Canon-multifunktionsprinter eller på en Windows-server.
1
Indstil originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og gem>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Netværk>.
4
Vælg den enhed, du vil tilgå.
For informationer om emnerne på skærmbilledet og instruktioner om at bruge dem kan du se Arbejde med filer og mapper på andre enheder.
5
Vis lagringsplaceringen, og tryk på <Scan>.
6
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
For scanningsindstillinger, se Indstilling af skærmbillede og betjening ved scanning til lagring.
7
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og gemmes som filer.
Vil du annullere scanning, skal du trykke på <Annullér> eller  (Annullér) <Ja>.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
For at tjekke resultatet af lagringen skal du trykke på  (Status Monitor) <Gem>  <Joblog>. Hvis <Fejl> vises, er filen ikke gemt korrekt. Prøv at betjene igen.
9HLJ-0ES