Kan ikke printe

Kontrollér først dette

Blinker eller lyser Behandler/data-indikatoren (på kontrolpanelet)?

Hvis den blinker eller lyser, er der et dokument, der bliver behandlet eller venter på at blive behandlet. Vent på, at behandlingen bliver færdig, eller vælg det dokument, du vil prioritere, på skærmen for at kontrollere printningsstatussen.
Kontrol af printningsstatussen og -historikken
Printning af dokumenter, der er bevaret i maskinen (Printning med tvungen Hold)

Vises der en meddelelse på touchpanelet?

Der vises en meddelelse på touchpanelet, når der opstår en fejl under betjening af maskinen.
Der vises en meddelelse eller et nummer, der starter med # (en fejlkode)

Er <Auto Select> indstillet til <Nej>?

Hvis du vil skifte til den relevante betjeningstilstand, skal du ændre alle elementerne eller de elementer, du bruger, til <Ja>. Du kan finde flere oplysninger i Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Indstilling af maskinen (PS/PCL/UFR II Printer)) via webstedet med onlinevejledningen.

Er printning med tvungen hold aktiveret?

Hvis den er aktiveret, kan dokumenter muligvis ikke printes. Det afhænger af indstillingerne.
Konfiguration af indstillinger for tvungen hold i printning

Printer du via en printserver med LPR-kommandoen?

Når du kontinuerligt printer PDF-data med LPR-kommandoen, skal du udføre ét job adgang ved det interval, der er angivet i <Timeout>. Du kan finde flere oplysninger i Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Indstilling af maskinen (PS/PCL/UFR II Printer)) via webstedet med onlinevejledningen.
9HLJ-0XK