Lepotilaan siirtyminen

Lepotila-toiminto vähentää virrankulutusta poistamalla tilapäisesti käytöstä joitakin laitteen toimintoja. Voit siirtää laitteen lepotilaan helposti valitsemalla näytössä  (Tehonsäästö). Kun laite on lepotilassa, kosketusnäyttö sammuu.
Kun laitteessa on pystykäyttöpaneeli,  (Tehonsäästö) syttyy käyttöpaneeliin lepotilassa. (Tehonsäästö) syttyy lepotilassa.
Laite ei ehkä siirry lepotilaan riippuen laitteen toimintotilasta ja olosuhteista.
Voit määrittää tarvittavien toimintojen käynnistysjärjestyksen, kun suoritat toimintoja lepotilasta poistumisen jälkeen. <Lepotilasta ekotilaan>
Käsittely/Data -merkkivalo vilkkuu tai palaa jatkuvasti vihreänä, vaikka laite siirtyisi Lepotilaan.
Lepotilasta poistuminen
Jos <Käytä liiketunnistinta> (Asetukset/Tallennus) -asetuksena on <Kyllä>, laite poistuu lepotilasta automaattisesti, kun joku on sen lähellä. <Käytä liiketunnistinta>
Jos lepotilaa ei peruuteta automaattisesti, paina kosketusnäyttöä. Kun laitteessa on pystykäyttöpaneeli, valitse  (Tehonsäästö).
Lisätietoja liiketunnistimen sijainnista on kohdassa Etupuoli.
Kun liiketunnistin peruuttaa lepotilan eikä mitään toimintoa tehdä 60 sekunnin sisällä, laite siirtyy uudelleen lepotilaan, vaikka automaattisen lepotilan aika ei ole kulunut.
Jos <Käytä liiketunnistinta> -asetuksena on <Ei>, laite poistuu lepotilasta, kun tehdään jokin seuraavista toiminnoista:
Kun painetaan käyttöpaneelin tehonsäästöpainiketta*1
Kun alkuperäiset on asetettu syöttölaitteeseen
Kun syöttölaite avataan
Kun paperia lisätään monitoimitasolle tai poistetaan siltä*1
Kun laitteen kansi avataan/suljetaan*1
Kun kirjaudutaan laitteeseen pitämällä IC-korttia laitteeseen asennetun IC-kortinlukijan yläpuolella*2
*1 Jotkin laitteen mallit eivät tue tätä toimintoa.
*2 Vain, kun <Tehonkulutus lepotilassa> -asetuksena on <Suuri>. <Tehonkulutus lepotilassa>
Kun haluat asettaa automaattisen lepotila-ajan
Voit asettaa laitteen automaattisesti lepotilaan <Autom. lepotila-aika> -asetuksen avulla. Jos haluat muuttaa aikaa, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti lepotilaan, noudata seuraavia ohjeita.
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>  <Autom. lepotila-aika>  tai  asettaa ajan, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti lepotilaan  <OK>.
Voit asettaa automaattisen lepotilaan siirtymisajan viikonpäivittäin. <Automaattisen lepotilan viikkoajastin>
Virrankulutus lepotilassa
Voit määrittää laitteen lepotilassa kuluttaman virtamäärän. Määritä lepotilan virrankulutus seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset>  määritä <Tehonkulutus lepotilassa> -asetukseksi <Pieni> tai <Suuri>.
Kun käytetään langatonta lähiverkkoa tai Bluetoothia myös lepotilan aikana
Valitse <Tehonkulutus lepotilassa> -asetukseksi <Suuri>. <Tehonkulutus lepotilassa>
9HRC-06W