Erotuskytkimen tarkastaminen

Ennen kuin testaat erotuskytkimen, katkaise virta laitteen päävirtakytkimestä ja tarkista, että seuraava sammutusprosessi on valmis. Testaa erotuskytkin noin kerran kuukaudessa.
1
Katkaise virta päävirtakytkimestä.
2
Paina testipainiketta kuulakärkikynän kärjellä tai jollain samantapaisella esineellä.
Paina testipainiketta varovasti.
3
Varmista, että erotuskytkin on asennossa OFF.
Älä käytä testipainiketta virran kytkemiseen päälle tai pois päältä.
Jos erotuskytkimen vipu ei siirry asentoon "OFF", toista vaihe 2. Jos erotuskytkimen vipu ei siirry asentoon "OFF", vaikka toistat toimenpiteen kaksi–kolme kertaa, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan.
4
Käännä erotuskytkin asentoon ON.
5
Kytke virta päävirtakytkimestä.
9HRC-01C