Long Sheet Tray-B

Tämä taso tukee pitkää paperia, jonka pituus on vähintään 487,8 mm syöttösuunnassa.
Tietoja käytettävissä olevista papereista, katso Käytettävissä oleva paperi.

Luovutustason jatke

Tämä taso on tarkoitettu kiinnitettäväksi viimeistelijään. Kiinnitä se ylätasoon (taso A) osassa Staple Finisher-AG tai Booklet Finisher-AG.
Jos asennettuna on Booklet Finisher-AC, kiinnitä se tasoon C.

Syöttötason jatke

Tämä taso on suunniteltu kiinnitettäväksi pääyksikköön paperin tulopuolelle.

Paperin lisääminen yksikköön Long Sheet Tray-B (lisälaite)

Tämän tason avulla laitteeseen voidaan syöttää pitkää paperia. Tämän tason käyttö edellyttää, että käytössä on Stack Bypass Alignment Tray-D.
Älä käytä käpristynyttä paperia. Se voi aiheuttaa paperitukoksen tai tulostusvirheen. Paperin käpristymistä koskevat varotoimet
Varmista, että olet määrittänyt paperityypin oikein. Kun tulostat erikoisille paperityypeille, kuten paksulle paperille tai piirtoheitinkalvoille, muista määrittää paperityyppi oikein, erityisesti käyttäessäsi paksua paperia. Jos paperityyppiä ei ole määritetty oikein, kuvan laatu saattaa kärsiä. Tämän lisäksi kiinnitysyksikkö saattaa likaantua ja vaatia huoltokäynnin tai paperi saattaa juuttua.
Tämän tason kanssa ei voi käyttää viimeistelytoimintoja, kuten taittoa tai nidontaa.
Tarkista että syöttötason jatke on kiinnitetty oikein. Jos sitä ei ole kiinnitetty oikein saattaa ilmetä paperitukoksia.
Paperityypistä riippuen jotkin paksut paperit saattavat aiheuttaa paperitukoksia, jos yksikköön Long Sheet Tray-B asetetaan useita arkkeja. Jos näin käy, säädä käpristymän korjaustasoa plus-puolelle. (Käpristymän määrän tulee olla enintään 5 mm.) Käpristymän korjauksen säätö kussakin paperikasetissa
Tietoja käytettävissä olevista papereista on kohdassa "Käytettävissä oleva paperi".
1
Löysää paperin kohdistusohjainten neljä kiinnitysruuvia yksikössä Stack Bypass Alignment Tray-D.
2
Säädä paperiohjaimet lisättävän paperin koon mukaan.
Säädä paperin kohdistusohjainten paikkaa.
Säädä monitoimitason paperiohjainten paikkaa.
3
Kiristä neljä kiinnitysruuvia.
4
Aseta paperia Long Sheet Tray-B.
Vain yksi arkki voidaan asettaa kerrallaan.
Tarkista, että lisätty paperipino on tasainen. Jos paperin kohdistusohjainten välinen etäisyys on pienempi kuin paperin leveys, paperin keskikohta saattaa nousta koholle. Tässä tapauksessa paperia ei ehkä syötetä.
5
Tarkista paperin koko ja paperin tyyppi ja valitse <OK>.
Jos asetat vapaata paperikokoa tai jos näkyvä paperikoko tai -tyyppi poikkeaa asetetun paperin koosta, katso lisätietoja kohdasta Monitoimitason paperikoon ja -tyypin määrittäminen.
9HRC-03E