Alkuperäisten asettaminen ja paperin lisääminen

Tässä osassa kuvataan, miten skannattavat alkuperäiset asetetaan ja miten lisätään paperia tulostamista varten. Tässä osassa on myös tietoja lisätyn paperin koon ja tyypin määrittämisestä.

Alkuperäisten asettaminen

Tässä osassa kerrotaan alkuperäisten asiakirjojen asettamisesta valotuslasille tai syöttölaitteeseen.

Paperin lisääminen

Tässä jaksossa kuvataan, miten paperia lisätään paperisäiliöön/kasettiin ja monitoimitasolle.

Paperikoon ja -tyypin määrittäminen

Tässä osassa kuvataan, miten paperilähteeseen lisätyn pape koko ja tyyppi määritetään.
Kun laitekokoonpanossa on useita luovutuskohteita
Voit määrittää paperin luovutuskohteen kullekin toiminnolle tulostuksen aikana. Tulostetun paperin luovutustason valitseminen
9HRC-00S