Paperitukokset paperisäiliössä/POD Deck -yksikössä

1
Paina kohdasta ja vedä paperisäiliö pois pääyksiköstä.
Kun paperisäiliö on asennettu.
Kun POD Deck Lite on asennettu.
2
Tarkista, onko paperisäiliöön juuttunut paperia.
Jos paperi on juuttunut, vedä se varovasti ulos nuolen osoittamaan suuntaan.
Kun paperisäiliö on asennettu.
Kun POD Deck Lite on asennettu.
3
Kiinnitä paperisäiliö laitteeseen.
Varmista, että paperisäiliö on kiinnitetty laitteeseen tukevasti.
Jos paperitukosviesti ei enää näy paperisäiliön kiinnittämisen jälkeen, jatka keskeytynyttä toimintoa tai jatka paperitukosten poistamista.
4
Avaa paperisäiliö painamalla kohdasta .
Kun paperisäiliö on asennettu.
Kun POD Deck Lite on asennettu.
Paperisäiliötä ei voi avata, jos laite on lepotilassa. Peruuta lepotila ennen paperisäiliön avaamista.
5
Tarkista, onko paperi juuttunut.
Jos paperi on juuttunut, vedä se varovasti ulos nuolen osoittamaan suuntaan.
Kun paperisäiliö on asennettu.
Kun POD Deck Lite on asennettu.
Tarkista huolellisesti, sillä paperi voi olla juuttunut vaikeasti havaittavaan paikaan.
6
Sulje paperisäiliö varovasti.
Jatka keskeytyneen toiminnon käyttöä näytön ohjeita noudattamalla tai jatka paperitukosten poistamista.
9HRC-02F