Niittitukokset vihkonidontayksikössä (Booklet Finisher-AG)

Tarkista ennen kuin poistat niittitukokset
Jos paperitukos tapahtuu samaan aikaan kuin niittitukos, poista juuttuneet paperit ennen kuin poistat juuttuneet niitit.
Ennen kuin poistat niittitukoksen, poista kaikki luovutetut paperit vihkotasolta.
1
Avaa viimeistelijän etukansi.
2
Vedä vihkonidontayksikkö ulos.
3
Vedä ulos kaksi niittipesää.
4
Pidä niittipesää molemmilta puolilta ja laske kannatin alas.
5
Poista kaikki juuttuneet ja esiin pistävät niitit niittikasetista.
6
Palauta niittipesän kannatin paikalleen.
7
Aseta kaksi niittikasettia vihkonidontayksikköön.
Varmista, että asetat niittikasetit siten, että asetusmerkit kohdistuvat toisiinsa kuten ylläolevassa kuvassa.
8
Työnnä vihkonidontayksikkö takaisin laitteeseen, ja sulje viimeistelijän etukansi.
9HRC-02Y