Huomautus

IPv6Ready -logo

Tässä laitteessa olevalle protokollapinolle on myönnetty IPv6 Forumin julkaisema IPv6 Ready Logo, Phase-2.

Tuotetiedot, jotka vaaditaan KOMISSION SÄÄNNÖKSEN (EU) Nro 801/2013, joka täydentää säännöstä (EC) Nro 1275/2008, mukaan

Tuotteen virrankulutus verkkoon kytkettynä valmiustilassa, jos langalliset verkkoportit on kytketty ja kaikki langattomat verkkoportit ovat käytössä (jos ne ovat käytettävissä samaan aikaan).
Mallinimi
Tuotteen virrankulutus verkkoon kytkettynä valmiustilassa
imagePRESS C270 / C265
3,0 W tai vähemmän
Yllä annetut arvot ovat yhden satunnaisesti valitun laitteen todellisia arvoja ja saattavat siksi erota käytettävän laitteen arvoista. Lisävarusteena saatavia verkkoportteja ei ole kytketty ja/tai aktivoitu mittausta tehtäessä.

WEEE- ja paristodirektiivit

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Ympäristötietoja

Ympäristön ja rahan säästäminen
Virrankulutus ja käynnistysaika
Laitteen sähkönkulutus määräytyy laitteen käyttötavan mukaan. Laite on suunniteltu ja tehty tavalla, joka mahdollistaa sähkön säästämisen. Viimeisen tulosteen jälkeen se siirtyy valmiustilaan. Tässä tilassa se voi tulostaa uudelleen välittömästi tarpeen vaatiessa. Jos laite on jonkin aikaa käyttämättömänä, se siirtyy virransäästötilaan.
Laitteet kuluttavat vähemmän virtaa (watteja) näissä tiloissa.
Jos haluat asettaa pitemmän käynnistymisajan tai poistaa virransäästötilan kokonaan käytöstä, ota huomioon, että laite saattaa silloin siirtyä alemmalle virtatasolle vasta pitkän ajan kuluttua tai ei ollenkaan.
Canon ei suosittele käynnistymisaikojen pidentämistä oletusarvoina asetetuista ihanneajoista.
Energy Star®
Energy Star® on vapaaehtoinen ohjelma, joka edistää energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten mallien suunnittelua ja hankintaa.
Tuotteet, jotka täyttävät tiukat Energy Star® -ohjelman vaatimukset sekä ympäristöystävällisyyden että virrankulutuksen osalta, saavat käyttää Energy Star® -logoa.
Paperityypit
Tällä tuotteella voi tulostaa sekä kierrätetylle että uudelle paperille (sertifioitu ympäristöohjelman mukaan), joka täyttää EN12281-standardin tai vastaavat laatustandardit. Lisäksi se tukee tulostusta materiaalille, jonka paksuus on vain 64 g/m2.
Ohuempi paperi kuluttaa vähemmän luonnonvaroja ja aiheuttaa pienemmän hiilijalanjäljen.
Kaksipuolinen tulostus (vain normaalit kaksipuoliset tulosteet)
Kaksipuolisen tulostuksen ansiosta molemmille puolille voidaan tulostaa automaattisesti, mikä auttaa säästämään arvokkaita resursseja pienentämällä paperinkulutusta.
Kaksipuolinen toiminto on otettu automaattisesti käyttöön määrityksen ja ajurin asennuksen aikana. Canon suosittelee ehdottomasti, että et poista tätä toimintoa käytöstä. Sinun tulisi jatkaa kaksipuolisuustoiminnon käyttöä vähentääksesi työsi vaikutusta ympäristöön.

Vastuuvapautuslausekkeet

Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
CANON INC. EI MYÖNNÄ TÄLLE MATERIAALILLE TÄSSÄ MAINITUN LISÄKSI MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTTIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CANON INC. EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VAROJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.
Jos et voi katsella opasta PDF-muodossa, lataa Adobe Acrobat Reader Adobe Systemsin sivustosta (https://get.adobe.com/reader/).

Tekijänoikeudet

Tämä asiakirjan sisällön kopioiminen kokonaisuudessaan tai osittain ilman etukäteen myönnettyä lupaa on kiellettyä.

Tavaramerkit

"MEAP" on CANON Inc:n tavaramerkki, joka tarkoittaa Canonin monitoimi- ja yksitoimitulostimien "sovellusalustaa".

Bluetooth-termi ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Canonin kyseisten merkkien käyttöä koskee käyttöoikeussopimus.
Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Apple, AppleTalk, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, OS X ja Safari ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org). All rights reserved.
OCR Technology by I.R.I.S., copyright 1987-2015, All Rights Reserved.iHQC™ compression technology by I.R.I.S., copyright 2007-2015, All Rights Reserved.PDF-iHQC™, XPS-iHQC™ technology by I.R.I.S., copyright 2007-2015, All Rights Reserved.
Java on Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki.
Adobe, PostScript ja PostScript-logo ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF-logo on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
McAfee ja McAfee-logo ovat McAfee LLC -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Copyright © 2018 McAfee LLC
Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
All other trademarks are the property of their respective owners.

V_211207
9HRC-006