Rasterointikuvion asettaminen

Rasterointi on tekniikka, jolla väri ja tummuus voidaan toistaa pienten pisteryhmien avulla. Pisteiden piirtämisen lähdetietoja kutsutaan rasterointikuvioksi. Rasterointikuvion käyttäminen tulostettavassa kuvassa mahdollistaa tulostetun kuvan sävyjen ja kaarien pehmeämmän toistamisen.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Rasterointikuvioasetukset>.
2
Valitse rasterointikuvio.
<Kuvio 1>: Oletusasetus.
<Kuvio 2>: Tämä asetus parantaa tulostetun kuvan reuna-alueiden toistamista.
<Kuvio 3>: Tämä asetus sopii ihanteellisesti tarkkoja yksityiskohtia sisältäville värikuville.
<Kuvio 4>: Tämä asetus parantaa värikuvien korostettujen alueiden toistamista.
3
Valitse <OK>.
4
Valitse <Kyllä> ja suorita automaattinen sävytyksen säätö (täyssäätö).
Tämä voi heikentää väritasapainoa, joten muista suorittaa automaattinen sävytyksen säätö (täyssäätö) asetusten muuttamisen jälkeen. Sävyjen säätäminen
9HRC-0X5