Kuvan zoomaussuhteen säätö

Paperityypistä riippuen, kiinnitysyksikön kehittämä lämpö saattaa aiheuttaa paperin lievää laajenemista tai kutistumista. Jos näin käy, myös kuvat saattavat vastaavasti suurentua tai pienentyä. Tällä toiminnolla voit asettaa kuvan zoomaussuhteen jokaiselle paperille, tai suurentaa pienentynyttä kuvaa vastaamaan paperin toisella puolella olevan kuvan zoomaussuhdetta. Voit säätää kuvan zoomaussuhteen joko syöttämällä suurennus/pienennyssuhteen, tai syöttämällä testisivun arvon, jonka olet mitannut manuaalisesti.
Voit tehdä säädön myös käyttämällä ohjearkkia. Kuvan paikan säätäminen ohjearkin avulla
1
Valitse <Muuta> kohdassa <Säädä kuvan paikka>.
2
Valitse <Älä käytä skanneria>.
3
Valitse <Testituloste>.
4
Syötä tehtävien testisivujen määrä ja valitse <Seuraava>.
Jos kuvan paikka vaihtelee suuresti, korjauksen tarkkuus paranee tulostamalla useita testisivuja ja käyttämällä mitatun pituuden keskiarvoa.
5
Valitse paperilähde, joka sisältää muokatun paperikoon, ja valitse <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostuu.
6
Palaa <Säädä kuvan paikka> -ikkunaan → aseta zoomaussuhde.
Jos syötät suurennus/pienennyssuhteen (%):
Aseta suurennus-/pienennyssuhde (%) kohtiin <Zoomaus (f)> ja <Zoomaus (d)> näytössä <Säädä kuvan paikka> ja valitse <OK>.
<Zoomaus (f)>:
Suurentaa tai pienentää kuvaa syöttösuunnassa syötetyn arvon verran.
<Zoomaus (d)>:
Suurentaa tai pienentää kuvaa syöttösuuntaan nähden poikittaisesti syötetyn arvon verran.
Jos tarpeen, tulosta uusi testisivu ja tarkista korjauksen määrä.
Jos syötät testisivun arvon, jonka olet mitannut manuaalisesti:
Mittaa f ja d -merkkien pituus testisivulla manuaalisesti.
Oletusarvo: f = 360,0 mm, d = 250,0 mm (pitkälle arkille: f = 450,0 mm, 550 mm, 650 mm, d = 250,0 mm)
Vakiokoko
Pitkä arkki
Vakiokoko
Jos tulostat testisivun paperille, joka on pienempää kuin 270 mm x 380 mm, et pysty mittaamaan f-merkin:n ja d-merkin pituutta, sillä koko kuvaa ei voi tulostaa paperille. Jos näin käy, laske suurennus/pienennysprosentti vertaamalla mitattua f/2 ja d/2 -pituutta oletusarvoihin (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Säädä zoomaussuhde käyttämällä laskemaasi prosenttia.
Pitkä arkki
Jos tulostat pitkän arkin testisivun paperille, joka on pienempää kuin 270 mm x 762 mm, koko kuvaa ei voi tulostaa paperille. Laske suurennus/pienennysprosentti vertaamalla mitattua d/2 -pituutta oletusarvoon (d/2: 125 mm). Jos ’f’-merkkiä ei tulosteta kokonaan, mittaa lähimpänä paperin loppupäätä olevan ’f’-merkin pituus ja laske laajentuva/pienentyvä prosenttimäärä vertaamalla mitattua pituutta oletusarvoihin (f=450 mm, 550 mm, 650 mm). Säädä zoomaussuhde käyttämällä laskemaasi prosenttia.
Valitse <Säädä käyttäen testisivua>.
Syötä testisivun pituus sekä etu- että taustapuolelle ja valitse <OK>.
Jos esimerkiksi <f>:n mitattu pituus on 360,4 mm, syötä 360,4. Erotus oletuspituuteen verrattuna (0,4 mm tässä tapauksessa) pienennetään automaattisesti, jolloin kuva tulostetaan oikeaan kokoon.
<f>:
Syötä merkin f mitattu pituus testisivulla.
Pitkälle arkille: Syötä syöttöarvo, joka on laskettu pitkän arkin testisivun ’f’-merkin mitatusta pituudesta.
Syöttöarvo = ((‘f’-oletusarvo: 360 mm)/mitattu ‘f’-sijainti: 450, 550, 650 mm)) x mitattu ‘f’-arvo
<d>:
Syötä merkin d mitattu pituus testisivulla.
Jos tarpeen, tulosta uusi testisivu ja tarkista korjauksen määrä.
7
Valitse <OK>.
9HRC-0LK