Muistivälineen käytön rajoittaminen

Vaikka muistivälineet kuten USB-muisti lisäävät käyttömukavuutta, ne myös lisäävät mahdollisia turvariskejä kuten tietovuotoja jos niitä ei käytetä oikein. Tässä jaksossa kerrotaan miten kielletään muistivälineen käyttö, sekä miten rajoitetaan mahdollisuutta tallentaa skannattuja asiakirjoja muistivälineeseen tai tulostaa muistivälineeseen tallennettua dataa. Pääkäyttäjän tai Laitevastaavan oikeudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.
 (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset>  <Tallenna/Hae tiedostoja>  <Muistivälineen asetukset>  <Käytä Skannaa/Tulosta -toimintoa>  Valitse <Ei> asetukseen <Käytä skannaustoimintoa> tai <Käytä tulostusta>  <OK>  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus)  <Käytä muut. aset.>  <Kyllä>
9HRC-0JA