LDAP-palvelimen rekisteröiminen

Ympäristöissä, joissa käytetään LDAP-palvelinta, faksinumeroita ja sähköpostiosoitteita, voidaan hakea, määrittää vastaanottajiksi laitteesta ja tallentaa laitteen osoitekirjaan.
Voit tallentaa enintään viisi LDAP-palvelinta.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Aseta vastaanottaja>  <Tallenna LDAP-palvelin>.
3
Rekisteröi LDAP-palvelin.
1
Valitse <Tallenna>.
2
Syötä tarvittavat tiedot.
<Palvelimen nimi>
Kirjoita LDAP-palvelimen nimi.
<Palvelimen osoite>
Kirjoita LDAP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi aakkosnumeerisilla merkeillä (esimerkki: "ldap.example.com").
<Palvelimen osoite> ja DNS
Jotta voit ehkäistä virheet, ota huomioon seuraavat seikat, kun vastaanottajahaku suoritetaan laitteesta LDAP-palvelimelle.
Kun lisäät IP-osoitteen, tarkista tukeeko käytettävä DNS-palvelin vain nimipalvelua. Jos DNS-palvelin tukee vain nimipalvelua, valitse <Älä käytä> tai <Käytä> vaiheen 4 kohdassa <Autentikointitiedot>. Jos valitset <Käytä (turvaautentik.)>, varmista, että DNS-palvelin tukee käänteisnimipalvelua.
<Haun aloituspaikka>
Määritä haun aloituspaikka LDAP-palvelimen hakemistopuussa.
LDAPv3:ssa voit ohittaa asetuksen, sillä laite hakee automaattisesti palvelimen asetuksen. Määritä LDAPv2:ssa aina paikka.
Muodon lisääminen kohtaan <Haun aloituspaikka>
Kun käytössä on Windows Server, syötä Active Directoryn toimialueen nimi merkkijonoina jotka on erotettu pisteellä ".". Lisää "DC=" kuhunkin merkkijonoon ja erota ne pilkuilla ",".
esimerkki: Jos toimialuenimi on esimerkiksi "john.esimerkki.com", kirjoita "DC=john,DC=esimerkki,DC=com".
Kun käytössä on Lotus Notes Domino, kirjoita todennettu käyttäjätunnusnimi (dn), kuten "cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon".
<Käytä TLS-muotoa>
Koodaa TLS:ää käyttävän LDAP-palvelimen yhteydet valitsemalla <Kyllä>.
<Haun aikakatkaisu>
Määritä, kuinka kauan haku voi korkeintaan kestää sekunneissa.
<Os.hakujen enimm.määrä>
Määritä, montako vastaanottajaa voidaan hakea.
<Porttinumero>
Lisää portin numero, jota käytetään yhdessä LDAP-palvelimen kanssa.
3
Valitse <Seuraava>.
4
Aseta todentamistiedot.
Määritä todentamistavat LDAP-palvelimen asetusten mukaan.
Voit tarkistaa yhteyden valitsemalla <Tarkista yhteys> asetusten määrittämisen jälkeen.
Todentaminen sisäänkirjautumistiedoilla
Kirjoita todentamistiedoissa käytettävä käyttäjänimi ja salasana.
Todentaminen koodatuilla tiedoilla
Todentaminen voidaan suorittaa turvallisemmin koodaamalla datan vaihdon. Kun tätä keinoa käytetään, LDAP-version ja merkistökoodin tiedoille valitaan vaihtoehto <ver.3(UTF-8)>. Laitteen ja LDAP-palvelimen ajat on synkronoitava.
Todentaminen nimettömänä ilman kirjautumistietoja
9HRC-05E