Staattisen reitityksen asettaminen

Voit määrittää staattisen reitityksen, jos haluat määrittää verkon reitityksen manuaalisesti.
Esimerkiksi kun lähetetään tietoja toisiin verkkoihin kytketystä laitteesta reitittimen kautta, jossa on sekä päälinja että alalinja, tiedot voidaan lähettää alalinjan yhdyskäytävän kautta normaalisti käytettävän päälinjan yhdyskäytävän sijasta.
*1 Päälinjan yhdyskäytävä
*2 Alalinjan yhdyskäytävä
*3 Staattiset reititysasetukset
Kun yhdistät toiseen verkkoon reitittimen kautta, anna yhdyskäytävän osoite etukäteen kohdassa <IP-osoitteiden asetukset>. IPv4-osoitteen asettaminenAlarivin IPv4-osoitteen asettaminen
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset> <Verkko>  <Staattiset reititysasetukset>.
3
Valitse <Kyllä> kohdassa <Staattiset reititysasetukset>.
4
Valitse luettelosta linja, jolle tallennetaan staattiset reititysasetukset valitse <Muokkaa>.
5
Kirjoita <Osoite> ja <Etuliitteen pituus> valitse <Seuraava>.
Paina kutakin painiketta ja syötä tarvittava asetus.
6
Syötä yhdyskäytävän osoite valitse <OK> <OK>.
7
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>.
Reittijärjestys näytetään kohdassa <Tilaus> staattisten reititysasetusten näytössä.
Voit rekisteröidä enintään 16 yhdistettävää laitetta.
Staattisen reititysasetuksen onnistuminen/epäonnistuminen näytetään kohdassa <Reitityksen tall.>. Näytön alareunassa näytetään myös virheilmoitus.
Kun kohdassa <Reitityksen tall.> näkyy epäonnistuminen, valitse epäonnistuneet staattiset reititysasetukset ja määritä osoite ja yhdyskäytävän osoite uudelleen.
9HRC-05H