SSID:n ja verkkoavaimen tarkistaminen

Kun asetat manuaalisesti yhteyden langattoman lähiverkon reitittimen avulla, langattoman reitittimen SSID, verkkoavain ja suojausstandardi on määritettävä. SSID ja verkkoavain saatetaan ilmoittaa näissä verkkolaitteissa. Tarkista laitteesi ennen yhteyden asettamista. Jos langattoman reitittimesi suojausstandardi on WPA/WPA2-EAP, määritä laitteen IEEE 802.1X -todennusasetukset etukäteen (IEEE 802.1X-autentikointiasetusten määrittäminen). Lisätietoja on verkkolaitteiden mukana tulleissa käyttöohjeissa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.
SSID
Nimi, josta tietty langaton lähiverkko tunnistetaan. SSID:stä voidaan käyttää muitakin nimiä, kuten "tukiaseman nimi" tai "verkon nimi".
Verkkoavain
Avain tai salasana, jota käytetään tietojen salaukseen tai verkon todentamiseen. Verkkoavaimesta voidaan käyttää muitakin nimiä, kuten "salausavain", "WEP-avain", "WPA/WPA2-salauslause" tai "PSK-avain".
Langattoman verkon salausprotokollat (todennus/salaus)
Suojaustyypit (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Todennustapa (Avoin järjestelmä/Jaettu avain/IEEE 802.1X -todennus)
Salaustapa (TKIP/AES-CCMP)
<WPA/WPA2-EAP> -tyyppiä ei voi käyttää, jos <Kiinteä LAN + langaton LAN> on valittu kohdassa <Valitse liitäntä>.
9HRC-050