Licenties van MEAP-toepassingen beheren

Bewerking van licentiebestanden kan soms nodig zijn buiten het installeren van een MEAP-toepassing. Zelfs wanneer bijvoorbeeld de gelicentieerde tellerwaarde is overschreden of de gebruiksperiode is verlopen, kunt u de MEAP-toepassing blijven gebruiken als u een licentiebestand toevoegt. Als u bovendien een MEAP-toepassing wilt verwijderen, moet u eerst het licentiebestand verwijderen.
1
Meld u aan bij de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Service Management Service] op de portaalpagina.
3
Klik op [MEAP Application Management] en klik op de toepassing om de licentie te beheren.
4
Klik op [License Management] en voer de bedoelde bewerking uit.
Toevoegen van een licentiebestand
1
Klik op [Browse...], selecteer het licentiebestand dat u wilt installeren en klik op [OK].
2
Klik op [Install]  [Yes].
De installatie start.
Afhankelijk van de MEAP-toepassing moet u de toepassing herstarten (stoppen en starten). MEAP-toepassingen beheren
Opslaan van het licentiebestand op een computer
U kunt een reservekopie van het bestand eerst opslaan op uw computer voordat u het licentiebestand verwijdert. Als u het wilt opslaan, moet u het licentiebestand eerst uitschakelen.
Verwijderen van het licentiebestand
Voordat u het licentiebestand verwijdert, moet u het eerst uitschakelen.
Als er een toepassing is met een licentie die spoedig zal verlopen, kunt u ook de verloopdatum van de licentie van <Check License> voor MEAP op het Home van het bedieningspaneel controleren.
9HS7-105