Het <Home>-scherm aanpassen

In dit gedeelte wordt beschreven wat kan worden aangepast en beheerd van de items die worden weergegeven wanneer op <Menu> wordt gedrukt in het <Home>-scherm.
Afhankelijk van de instelling voor <Afstemmen van Home-scherm op alg. gebr. toestaan> en de bevoegdheden van de ingelogde gebruiker wordt mogelijk een scherm voor het selecteren van <Aanpassen voor pers. gebruik> of <Aanpassen voor algemeen gebr.> weergegeven wanneer <Knoppen verplaatsen>, <Bewerken van knoppen>, <Weergave-instell. Home-scherm> of <Instellingen Achtergrond> is geselecteerd.
<Aanpassen voor pers. gebruik>: Selecteer dit om het Home-scherm aan te passen aan de huidige aangemelde gebruiker. De standaardinstellingen voor <Aanpassen voor pers. gebruik> zijn gelijk aan de instellingen voor <Aanpassen voor algemeen gebr.>.
<Aanpassen voor algemeen gebr.>: Selecteer dit om het Home-scherm aan te passen aan gebruikers zonder gepersonaliseerd scherm: niet-aangemelde gebr., gastgebr. e.d. De instellingen in <Aanpassen voor algemeen gebr.> worden toegepast totdat de gemachtigde gebruiker <Aanpassen voor pers. gebruik> configureert.
Als de instellingen in <Aanpassen voor algemeen gebr.> worden gewijzigd, worden deze wijzigingen ook toegepast op <Aanpassen voor pers. gebruik>, totdat de gemachtigde gebruiker <Aanpassen voor pers. gebruik> configureert.
<Home>-scherminstellingen kunnen worden geïmporteerd/geëxporteerd tussen machines die het scherm <Home> ondersteunen. De gegevens van instellingen importeren/exporteren
<Home>-scherminstellingen kunnen niet worden naar machines die het scherm <Snelmenu> maar niet het scherm <Home> ondersteunen.
Ook al is een van de instellingen in <Instellingen Home-beheer voor Persoonlijk gebruik> uitgeschakeld bij het exporteren, toch worden persoonlijke instellingen geëxporteerd als deze al zijn geconfigureerd.

<Knoppen verplaatsen>

U kunt functieknoppen en persoonlijke/gedeelde knoppen verplaatsen.

<Bewerken van knoppen>

Alleen <Verpl.:> kan worden gebruikt voor functieknoppen.
<Hernoemen>, <Verwijderen> en <Verplaatsen> kunnen worden gebruikt voor persoonlijke/gedeelde knoppen.

<Weergave-instell. Home-scherm>

U kunt een van de volgende items selecteren voor het knopformaat en het aantal knoppen dat op één scherm wordt weergegeven.
<3 grote knoppen per pagina>
<6 grote knoppen per pagina>
<9 middelgrote knoppen per pagina>
<4 middelkleine knoppen per pagina>
<12 middelkleine knoppen per pagina>
<15 kleine knoppen per pagina>

<Instellingen Achtergrond>

U kunt de achtergrondafbeelding wijzigen.

<Instellingen Home-beheer>

De volgende instellingen zijn mogelijk. (Vetgedrukte rode tekst duidt de standaardinstelling aan.)
<Afstemmen van Home-scherm op alg. gebr. toestaan>: <Aan>/<Uit>
<Sta niet-geautoris. gebruik. toe de tijdlijn te gebruiken>: <Aan>/<Uit>
<Laat alle aangemelde gebruik. de tijdlijn gebruiken>: <Aan>/<Uit>
<Ga terug naar Home na het uitvoeren van opdracht>: <Aan>/<Uit>
<Functieweergave beperken>: Selecteer de functies of MEAP-toepassingen die u wilt verbergen op het <Home>-scherm.
<Instellingen Home-beheer voor Persoonlijk gebruik>: U kunt de volgende instellingen configureren.
<Registratie/Bewerking van Persoonlijke knoppen toestaan>: <Aan>/<Uit>
<Gebruik van Knoppen verplaatsen bij Aanpassen voor persoonlijk gebruik toestaan>: <Aan>/<Uit>
<Gebruik van Weergave-instellingen Home-scherm bij Aanpassen voor persoonlijk gebruik toestaan>: <Aan>/<Uit>
<Gebruik van Instellingen achtergrond bij Aanpassen voor persoonlijk gebruik toestaan>: <Aan>/<Uit>
Voor het gebruik van deze instelling hebt u beheerdersbevoegdheden nodig.
<Afstemmen van Home-scherm op alg. gebr. toestaan>
Indien Aan, kunnen algemene gebruikers en gebruikers die niet zijn ingelogd, gedeelde knoppen registreren en het Home-scherm afstemmen op algemeen gebruik.
<Ga terug naar Home na het uitvoeren van opdracht>
Indien Aan, wordt het Home-scherm weergegeven na het uitvoeren van opdrachten met behulp van Gedeelde knoppen, Persoonlijke knoppen of Tijdlijn.
Geschiedenis wordt niet bewaard in de tijdlijn wanneer een gebruiker niet is aangemeld en <Sta niet-geautoris. gebruik. toe de tijdlijn te gebruiken> op <Uit> is ingesteld, of wanneer een gebruiker is ingelogd en <Laat alle aangemelde gebruik. de tijdlijn gebruiken> op <Uit> is ingesteld.
Wanneer <Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in> is uitgeschakeld, is <Instellingen Home-beheer voor Persoonlijk gebruik> uitgegrijsd en kunnen persoonlijke instellingen niet worden gebruikt. <Schakel gebruik van persoonlijke instellingen in>
<Registratie/Bewerking van Persoonlijke knoppen toestaan>
Schakel dit uit om persoonlijke knoppen te verbergen.
Als <Gebruik van Knoppen verplaatsen bij Aanpassen voor persoonlijk gebruik toestaan> is uitgec na het verplaatsen van knoppen op het gepersonaliseerde scherm met <Gebruik van Knoppen verplaatsen bij Aanpassen voor persoonlijk gebruik toestaan> ingeschakeld, kunnen knoppen niet meer op het gepersonaliseerde scherm worden verplaatst en blijft hun positie vast staan.
<Gebruik van Weergave-instellingen Home-scherm bij Aanpassen voor persoonlijk gebruik toestaan>
Schakel dit uit om de instellingen toe te passen in <Apparaatinstellingen>.
<Gebruik van Instellingen achtergrond bij Aanpassen voor persoonlijk gebruik toestaan>
Schakel dit uit om de instellingen toe te passen in <Apparaatinstellingen>.

<Functie Instellingen sneltoetsen>

U kunt functieknoppen als sneltoetsen registreren. Selecteer de registratiebestemming en vervolgens de functie die u wilt registreren.
Voor het gebruik van deze instelling hebt u beheerdersbevoegdheden nodig.
Als u geen snelkoppelingen gebruikt, selecteert u <Niet-toegewezen> uit de lijst.
9HS7-06A