Boekjes maken (Boekje kopiëren)

U kunt de lay-out van de afdruk instellen, zodat de afdrukken een boekje worden wanneer ze in tweeën worden gevouwen. Door het gebruik van accessoires kunt u automatisch bewerkingen, zoals in tweeën vouwen en in de vouw nieten (rugnieten), uitvoeren.
Optionele apparatuur
De geïnstalleerde opties op deze machine controleren
Papier
Er zijn beperkingen aan het papier dat met deze functie kan worden gebruikt. Neem het volgende in acht. Voor informatie over beperkingen voor papier voor elke optie raadpleegt u Technische gegevens hardware.
Afhankelijk van het papierformaat en -type is het kopiëren van boekjes mogelijk niet beschikbaar.
Het aantal af te drukken vellen voor rugnieten is beperkt.
Papier dat kan worden gebruikt voor de inhoud en omslagpagina's, is beperkt.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
Bij het kopiëren van een lang verticaal origineel plaatst u het origineel staand.
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Boekje>.
5
Druk op <Boekje scan>.
Wanneer u boekjes kopieert met 2-zijdige originelen, drukt u op <2-zijdig origineel> en selecteert u zo nodig <Type boek> of <Type kalender>.
Wanneer u een origineel kopieert dat al een boekjesindeling heeft, zoals een origineel dat is afgedrukt met de machine met de functie om boekjes te kopiëren, drukt u op <Geen boekje scan maken>.
Als de instelling <N op 1> wordt weergegeven
Hierdoor kunt u meerdere pagina's van het origineel op één pagina in het boekje plaatsen. Druk op <N op 1> en geef het aantal pagina's dat u op één pagina wilt plaatsen en de paginavolgorde op.
Zelfs nadat u <N op 1> hebt ingesteld, kunt u nog steeds <Paginanummering> instellen in <Opties> om paginanummers af te drukken. Paginanummers kunnen echter niet op alle pagina's van het originele document worden afgedrukt. Paginanummers worden op elke pagina van het boekje afgedrukt;
6
Selecteer hoe het boekje ingebonden moet worden.
7
Stel het origineelformaat en het uitvoerformaat in.
Druk op <Wijzigen> in <Origineelform.> en selecteer het origineelformaat. Als u <Auto> selecteert, wordt het boekjesformaat automatisch geselecteerd op basis van het origineelformaat.
Druk op <Wijzigen> in <Layoutformaat> en selecteer het papierformaat voor het boekje.
Om het boekje te maken met hetzelfde afdrukformaat als dat van het origineel, selecteert u het uitvoerformaat van de naast elkaar liggende pagina's. Als u hetzelfde formaat opgeeft in <Origineelform.> en <Layoutformaat>, wordt het afdrukformaat op het boekje automatisch verkleind.
8
<Voeg omslag toe>  Geef de omslaginstellingen op en druk op <OK>.
Selecteer of het origineel op de omslag en het achterblad moet worden gekopieerd.
Druk op <Wijzigen> in <Papierformaat> en selecteer het papierformaat van de omslag en de papierbron.
Gebruik hetzelfde formaat papier voor de omslag en de tekstpagina's.
Als u dik papier gebruikt voor de omslag, kunt u mogelijk niet afdrukken, zelfs niet wanneer u <Afdrukken> selecteert, afhankelijk van de dikte van het papier. Voor meer informatie raadpleegt u Beschikbaar papier.
9
<Type opening>  Selecteer het type opening en druk op <OK>.
10
Druk op <Stel details in> en geef zo nodig gedetailleerde instellingen op.
Wanneer het aantal pagina's groot is
Wanneer de binnenste pagina's uitsteken nadat ze dubbel zijn gevouwen
Aanpassen van rugnietpositie
Aanpassen van de vouwpositie van het papier
11
Druk op <OK>  <Sluiten>.
12
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
Bij het configureren van instellingen in <Toegang opgeslagen bestanden>
De modus voor boekjes kan alleen worden gebruikt wanneer u een PDF/XPS-bestand of een bestand dat in de postvak is opgeslagen, afdrukt.
U kunt <2-zijdig origineel>, <2-zijdig origineel> en <Origineelform.> niet instellen voor een bestand dat is opgeslagen in de postvak.
Wanneer een PDF/XPS-bestand is geselecteerd, kunt u alleen de vouwmodus en de rugnietmodus instellen.
9HS7-086